Вип. 24

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/101

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Оцінка ефективності середовища будівель щодо впливу на людину за кількома параметрами на основі точкового числення
    (КНУБА, 2018) Єгорченков, В. О.
    Згідно з законом оптимуму в екології, кожний фактор має відповідний діапазон (зона оптимуму), у якому людина почувається комфортно. Якщо значення фактору виходять поза межі цього діапазону, то організм пригнічується. При формуванні середовища в будівлях важливо, щоб значення факторів максимально наближалися до зони оптимуму. Тому метою даної роботи є розробка комплексної оцінки різноманітних факторів, які впливають на людину. Критерієм оцінки в даній роботі прийнято продуктивність праці. Криві зміни продуктивності праці від того чи іншого фактору описувалися точковими рівняннями. Для практичної реалізації приймалися три фактори: температура, відносна вологість повітря в приміщенні, а також кутова висота світлового вектору. Криві зміни продуктивності праці від цих факторів наносилися на один графік. Вздовж осі абсцис відкладалися значення факторів у частках від комфортних значень. Це дало змогу визначити коефіцієнти впливу факторіводин відносно одного. Для комплексної оцінки формувалася точкова множина поверхонь розрахункових або виміряних значень. З використанням формули коефіцієнта варіації визначалося середнє відхилення від комфортного значення за кожним фактором. На завершення, визначалося середньозважене значення відхилення за всіма оцінюваними факторами з урахуванням коефіцієнтів впливу. Найкращім рішенням середовища в будівлі буде те, у якому середньозважений критерій оцінки набуває мінімального значення.