Вип. 2

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/236

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Використання двигуна Стірлінга для промислового глибоководного видобування поліметалевих конкрецій в океані
  (КНУБА, 2015) Баранов, Юрій; Косминський, Ігор; Мельниченко, Микита
  У статті проаналізовано існуючі конструкції двигуна Стірлінга для підводного буріння. Модифікація традиційного двигун Стірлінга полягає в тому, щоб повністю замінити вид палива (бензин, газ, дизельне паливо та ін.) і паливну систему для роботи на хімічному паливі, а також модифікувати конструкцію з додаванням вакуумної герметичності і агрегату охолоджуючої дії. В результаті отримуємо: повністю екологічний і безпечний для навколишнього середовища двигун; повністю економічне і недороге у виробництві паливо; мінімальну витрату масла; простоту конструкції; низьку вартість витратних матеріалів; збільшену потужність і ККД за рахунок вакууму.
 • Документ
  The principles of composite construction penetrability waterproofing mortars with increased service life
  (КНУБА, 2015) Pushkarova, Kateryna; Sukhanevych, Maryna; Bondar, Kateryna
  Investigated waterproofing penetrability mortars inflicted on concrete structures to improve their water resistance, durability, frost resistance. Optimized binder composition.
 • Документ
  Вплив сил Коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах закріплення
  (КНУБА, 2015) Гавриленко, Валерій; Ковальчук, Оксана; Лимарченко, Олег
  Розглянуто задачу про рух трубопроводу з рідиною, що тече. Досліджуються коливання системи в нелінійному діапазоні збурень. Для різних способів закріплення трубопроводу здійснено аналіз впливу нелінійних механізмів і сил Коріоліса на перерозподіл енергії між формами коливань системи. Показано, що за своїм внеском сили Коріоліса домінують в перерозподілі енергії між формами коливань. Відмічено, що у випадку наявності вільного краю сукупна дія сил Коріоліса і нелінійних механізмів проявляється найбільше.
 • Документ
  Научные основы очистки сточных вод промышленных предприятий методом электрокоагуляции
  (КНУБА, 2015) Назарян, Мирон; Стельмахов, Юрий
  В работе рассматриваются научные основы процесса электрокоагуляции устойчивых коллоидно-дисперсных систем на основе теории ДЛФО и практика применения электрокоагуляционной технологии применительно к предприятиям, на которых образуются сточные воды, содержащие минеральные масла и другие примеси.
 • Документ
  Математическая модель движения несущего потока в классификаторе гидравлическом горизонтальном
  (КНУБА, 2015) Франчук, Всеволод; Бондаренко, Андрей
  Процесс гравитационной переработки зернистых материалов в горизонтальном потоке пульпы сопровождается течением несущего потока в пределах разнонаклонных поверхностей, а также оттоком вниз сгущенной пульпы. Корректное описание процесса выполнено путем разработки математической модели движения потока в проточной части классификатора, с применением уравнения Эйлера для идеальной жидкости. Разработанная математическая модель позволяет получить значения скоростей и ускорений потока в характерных участках процесса, что позволит обосновать рациональные параметры устройства, применяемого для гравитационной переработки зернистых материалов.
 • Документ
  Energy-saving tecnologies with the use of water treat the magnetic fields
  (КНУБА, 2015) Zhuravska, Nataliya; Malkin, Eduard
  The current hypotheses of water structure and influence of the magnetic field on the change in its structure have been analyzed. The hypotheses of the feasibility of using highfrequency electromagnetic fields to enhance their impact on the water structure and the stability of this process have been formulated. Experimental studies using water treated in the high-frequency electromagnetic fields for the ecoconcrete production have been carried out.
 • Документ
  Дослідження впливу нелінійно-пружних характеристик матеріалу на динаміку підводних тросових систем
  (КНУБА, 2015) Безверхий, Олександр; Корнієнко, Вікторія
  Досліджено вплив нелінійнопружних характеристик матеріалу на параметри коливань тросових елементів заякореної конструкції з урахуванням розслаблень в окремих елементах в умовах розвинутого морського хвилювання, яке моделюється плоскими прогресивними хвилями.
 • Документ
  Історичний зріз геологічного вивчення Азово-Чорноморського регіону дослідниками України
  (КНУБА, 2015) Половка, Сергій
  В статті висвітлено тенденції розвитку морських геологічних досліджень в Україні. Розглянуто становлення наукових напрямів і шкіл у галузі геології океанів і морів. Приділено значну увагу науковим напрацюванням українських дослідників акваторії Світового океану як прикладного, так і теоретичного ґатунку.
 • Документ
  Існуючі й проектовані штучні острови та їх призначення
  (КНУБА, 2015) Гришин, Володимир; Гембарський, Лев; Снісаренко, Володимир
  В науково-популярній формі стисло надано інформацію про світовий досвід утворення та експлуатації штучних островів. Наведено їх призначення, доцільність використання та фактори, які необхідно враховувати під час їх проектування та будівництва.
 • Документ
  Analysis of slope at increase of the static load
  (КНУБА, 2015) Petrenko, Eduard; Gharakhanlou, Mahdi
  Based on the example of the p ilot area in Kiev the influence of the increased static load on the superstructure of the stress-strain state of the slope was studied. The efficiency of the proposed methodology when considering the work of "home-slope-retaining structure" depending on natural and anthropogenic factors was demonstrated.