Вип. 17-18

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9614

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 45
 • Документ
  Вплив архітектури на особистість в аспекті сенсорної депривації
  (КНУБА, 2019) Зиміна, Світлана Борисівна
  The article explores the aspect of sensory deprivation. A person can get into this state both physically and psychologically. The latter leads monotonous architecture. В статті досліджується аспект сенсорної деривації як особливий стан людини, до якого може призвести не тільки фізичне обмеження потоку нервових імпульсів, але й психологічний вплив одноманітної архітектури, в оточенні якої людина знаходиться протягом усього життя.
 • Документ
  Вплив природно-кліматичних факторів на формування дизайну ландшафтно-рекреаційних об’єктів (ЛРО)
  (КНУБА, 2019) Кудренок, Х. М.; Сьомка, Сергій Володимирович
  В статті піднімається питання розвитку курортно-рекреаційних зон Півдня України та проблема дизайну ландшафтно-рекреаційних об’єктів (ЛРО), здатних суттєво поліпшити економічний і туристичний клімат в державі у випадку комплексного вирішення системи їх організації та благоустрою. В роботі детально розглянуті численні літературні джерела, присвячені природнокліматичному та проектно-будівельному зонуванню України з метою застосування результатів цих досліджень в розробці дизайну ЛРО на Півдні України.
 • Документ
  Особливості планувальної організації сенсорного саду при реабілітаційних центрах
  (КНУБА, 2019) Ковальська, Гелена Леонідівна; Обиночна, З. В.; Kovalska, G.; Obynochna, Z.
  The concept of "sensory garden" is considered in the article, the scientific experience of using sensory gardens in medical institutions has been analyzed, recommendations on the features of organization of the sensory garden planning at rehabilitation centers have been identified and given У статті розглянуто поняття «сенсорний сад», проаналізовано науковий досвід із проектування сенсорних садів, вивчено світовий досвід використання сенсорних садів при лікувальних закладах, виявлено та надано рекомендації щодо особливостейорганізації планування сенсорного саду при реабілітаційних центрах.
 • Документ
  Розвиток автодромів на прикладі світового досвіду
  (КНУБА, 2019) Дзюба, Н. А.; Хараборська, Юлія Олександрівна; Нaraborska, Y. O.; Dzuba, N. A
  Інтенсифікація досліджень в професійному спорті вказує на необхідність акцентованого вивчення питань, пов'язаних з формуванням окремих видів змагань і зокрема автогонок «Формула-1». В роботі розглянуто деякі аспекти розвитку автоспорту який має досить складну і заплутану інфраструктуру. Цей вид спорту поєднує в собі різні види змагань і є однією з рушійних сил розвитку автомобілебудування. Чемпіонат у класі «Формула-1» відбувається щороку і складається з Гран-Прі, або етапів, які проводяться на спеціально побудованих трасах автодрома. Intensification of research in professional sports points to the need for an accented study of issues related to the formation of certain types of competitions, and in particular the Formula 1 racing. Nowadays, passing complex stages of development and improvement, along with football and the Olympic Games, autosport is one of the most popular and most mass sports spectacles in the world. The Championship in the Formula 1 class is held every year and consists of Grand Prix, or stages, which take place on specially constructed courses of the circuit
 • Документ
  Текстиль в інтер’єрі різних епох в контексті архітектурних стилів
  (КНУБА, 2019) Пазюра, Анастасія; Зиміна, Світлана Борисівна
  У статті розглядаються різні види штор, що використовувалися відповідно до інтер’єрів архітектурних стилів різних епох. The article deals with different types of curtains, which were used according to the interiors of architectural styles of different eras.
 • Документ
  Вплив розвитку сучасних технологій на проектування торгових центрів
  (КНУБА, 2019) Гаурилюте, К. Р.; Нівін, Сергій Іванович
  Growing popularity of e-tailing market (or online trading) and development of modern technologies leads to the gradual decline of traditional shopping centers formats. Consumer sentiment and trends of modern malls indicate that shopping centers are changing and their function differs from engeneered 10 years ago. Therefore, during architectural designing of new trade centers, it is reasonable to focus on modern development tendencies. In the article considered contemporary ideas for alternative functioning of commercial objects and the creation of comfortable conditions with unique opportunities for visitors. Ріст популярності онлайн-шопінгу та тяжіння людей до сучасних технологій призводить до поступового занепаду традиційних видів торгівлі, тому є доцільним акцентувати увагу на нових напрямках розвитку та можливостях при проектуванні торгових будівель. В роботі розглянуто сучасні ідеї для продуктивного функціонування комерційних об’єктів та створення комфортних умов з унікальними можливостями для відвідувачів
 • Документ
  Сучасні світові напрями розвитку атріумної архітектури громадського призначення
  (КНУБА, 2019) Сніжко, М. С.; Шило, Наталія Миколаївна
  У статті розглянуто сучасні напрями розвитку атріумної архітектури на прикладі світового та вітчизняного досвіду; виділено екологічну складову атріумного простору в структурі будівель; визначено функціональні характеристики атріуму в будівлях різного призначення. The article discusses the modern directions of the development of atrium architecture on the example of world experience; the ecological component of the atrium space in the structure of buildings was allocated; the functional characteristics of the atrium in buildings for various purposes are determined.
 • Документ
  Архітектурно-планувальна організація шкіл мистецтв
  (КНУБА, 2019) Вишневська, Д. Ю.; Гершуні, Ольга Михайлівна
  У статті розглядається і аналізується світовий досвід в організації архітектурно-планувальних рішень шкіл мистецтв. The article examines and analyzes world experience in the organization of architectural and planning decisions of schools of arts. It has been established that in Ukraine and in the leading countries of the developed economies, there are a number of examples of the successful construction of new educational institutions and modernization, with the introduction of new educational technologies and the use of original architectural and planning decisions of educational buildings that can be taken into account when modernizing schools of art in Ukraine. Particular attention deserves attention to the formation of a flexible planning structure, the design of compact spacespatial solutions of buildings, the provision of training buildings with modern engineering and technical equipment.
 • Документ
  Качественные и количественные характеристики при проектировании жилого комплекса повышенной комфортности средней этажности в г. Киев
  (КНУБА, 2019) Львович, Д. Д.; Юнаков, Сергей Федорович
  В данной статье мы подробно разберем, какие же классы жилья существуют, по каким критериям их разделяют и как не попасться на уловки девелоперов. В результате чего сформируем свою модель успешного строительно-инвестиционного проекта и сможем сделать правильный выбор при покупке жилья. In this article we will analyze in detail which housing classes exist, by what criteria they are divided and how not to get caught up in the tricks of developers. Let us clarify the immoral positions in society and residential construction and as a result we can make the right choice when buying a home.
 • Документ
  Особливості формування енергозберігаючих розумних будинків підвищеного комфорту
  (КНУБА, 2019) Царук, В. С.; Юнаков, Сергій Федорович
  У статті розглядаються проблеми проектування та типології однородинного житла досліджуються в багатьох напрямах: енергоефективності та екологічності проектних пропозицій, оптимізації планувальних рішень, впливу архітектури житла на здоров’я людини. In this article is analyzed the problems of designing and typology of homogeneous housing studied in many areas: energy efficiency and environmental friendliness of project proposals, optimization of planning decisions, the impact of housing architecture on human health.