Вип. 17-18

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9614

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Взаємодія форми та функції в будівлях виставкового призначення
  (КНУБА, 2019) Загоровська, В. В.; Пекер, Аркадій Йосипович
  Розглянуто основні принципи взаємодії форми на функцію виставкових центрів, визначено особливості формування об’ємно планувальних та конструктивних рішень, проведена класифікація виставкових центрів. The main principles of the interaction between the form on the function of exhibition centers are considered, the peculiarities of the formation of volumetric planning and constructive decisions are determined, the classification of exhibition centers is carried out
 • Документ
  Житло інтегроване в технопарки, аналіз, порівняння та особливості
  (КНУБА, 2019) Коваленко, В. О.; Пекер, Аркадій Йосипович
  У статті розглядається варіант забезпечення житлом комплексів на основі інноваційного парку в Києві. Особливості типу житла – колівінг, аналіз світового досвіду. The article deals with the provision of housing complexes based on the innovation park in Kiev. Features of the type of housing - colloquium, analysis of the world of experience.
 • Документ
  "Зелена" архітектура в структурі житла
  (КНУБА, 2019) Козакевич, А. В.; Пекер, Аркадій Йосипович
  У статті було розглянуто основні принципи "зеленої архітектури". Проведено аналіз горизонтального та вертикального озеленення, визначення їх видів та систем The article considers the basic principles of "green architecture". The analysis of horizontal and vertical landscaping, determination of their species and systems is carried out.
 • Документ
  Апарт-готель як сучасний вид житла
  (КНУБА, 2019) Ліпандін, О. В.; Пекер, Аркадій Йосипович
  В статті розглянуто новий тип орендного житла «апарт-готелі», його особливості, нововведення та переваги серед інших видів житла на основі аналізу наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів. Визначено основні фактори, що впливають на архітектуру та планування апарт-готелів. the article considers new type of rental housing called “apartment hotels”, its features, innovations and advantages among other types of housing based on analysis of scientific researches of foreign and domestic authors. The main factors that affect on architecture and planning of apartment hotels are determined.