Вип. 6

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/148

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Системні аспекти проблематики енергоефективності будівельних проектів
  (КНУБА, 2014) Куліков, П.М.; Бондар, О.А.
  В статті визначаються системні аспекти реалізації будівельних проектів через механізм енергоефективності на основні енергоменеджменту. Визначаються основні: нормативний та вартісний (економічний), також наводяться можливі варіанти їх вирішення з метою нарощення ефективності реалізації будівельних проектів та системи «народне господарство» в цілому.
 • Документ
  Організаційно-технічні основи впровадження концепцій енергоефективного будівництва в умовах України
  (КНУБА, 2014) Панько, О.М.
  В статті виконано аналіз ключових положень та заходів, що визначають стратегію розвитку концепцій енергоефективної архітектури та будівництва в Україні. Розглянуто основні положення технічної (технологічної) та структурної складових цієї стратегії.
 • Документ
  Оптимальне розташування вікон в огороджувальних конструкціях енергоефективних будівель для п’яти кліматичних районів України
  (КНУБА, 2014) Мартинов, В. Л.
  Розроблено спосіб визначення оптимального та раціонального розташування вікон в огороджувальних конструкціях енергоефективних будівель, підбору опору теплопередачі вікон і g – фактору засклення світлопрозорих конструкцій з метою підвищення енергоефективності протягом опалювального періоду. Для визначення оптимального та раціонального розташування вікон використовуються графічні моделі теплового балансу огороджувальних конструкцій та розрахункові таблиці. Дані наведено для п’яти кліматичних районів України.
 • Документ
  Математичне моделювання в дослідженні енергоефективності будівельних об'єктів
  (КНУБА, 2014) Саницький, М. А.; Котів, М. В.; Марущак, У. Д.
  Методом математичного моделювання теплотехнічних параметрів зовнішніх огороджувальних конструкцій житлових будівельних об’єктів проведено оцінку показників енергоефективності за критерієм мінімізації питомого енергоспоживання при використанні гравітаційної та механічної систем вентиляції.
 • Документ
  Підвищення ефективності будівництва шляхом впровадження системи управління якістю та енергозберігаючих технологій
  (КНУБА, 2014) Савенко, В. І.; Фіалко, Н. М.; Черних, Л. Ф.; Фаренюк, Г. Г.; Мельник, В. К.; Савенко, О. В.
  В работе приводятся результаты многолетних исследований и поисков путей повышения эффективности работы строительных организаций через усовершенствование системы управления качеством и улучшения качества продукции домостроительного комбината. Повышения энергосберегающих свойств ограждающих конструкций жилых домов на базе серии 111 – 161, комфортности жилья и повышения спроса на него.
 • Документ
  Комбинированная система теплоснабжения высокоэнергоэффективного дома
  (КНУБА, 2014) Божко, И. К.; Недбайло, А. Н.; Ткаченко, М. В.; Засецкий, И. Г.
  В Институте технической теплофизики НАН Украины на базе высокоэнергоэффективного пассивного дома типа «0 энергии» был создан полномасштабный экспериментальный стенд по исследованию энергоэффективности строительных конструкций. Разработанная комбинированная система теплоснабжения на основе возобновляемых и альтернативных источников энергии включает в себя пассивные и активные системы тепловой защиты высокоэнергоэффективного дома. Предусмотрено несколько режимов работы системы теплоснабжения в различные периоды года, в зависимости от температуры наружного воздуха и потребности помещений дома в отоплении или кондиционировании.