Вип. 6

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/148

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Визначення кількості руху струминних течій
  (КНУБА, 2014) Гумен, О.М.; Довгалюк, В.Б.; Мілейковський, В.О.
  Розглянуто підхід до визначення кількості руху у струминних течіях з урахуванням наявності у них великомасштабних вихрових утворень. Одержано рівняння кількості руху для течій, що не є квазіусталеними. Введено поняття усереднюваної течії. Показано, що струминні течії є усереднюваними. Для таких течій визначено поправку на не квазіусталений характер розвитку. Це уточнення дозволяють підвищити ефективність організації повітрообміну в приміщеннях.
 • Документ
  Шляхи удосконалення роботи місцевих теплоакумулюючих електропечей
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Лисак, О. В.
  В статті розглянуто особливості сучасних теплоакумулюючих електропечей (ТАЕП) та проблеми, пов’язані з їх застосуванням. Представлено новий різновид теплоакумулюючих електропечей зі змінною товщиною теплоізоляційного прошарку. Надано принципові рішення по такого роду теплоакумулюючих електроопалювальних приладах. Визначено проблеми та задачі подальших досліджень у цьому напрямку.
 • Документ
  Integrated energy efficient handling unit Super Se (save energy)
  (КНУБА, 2014) Bondarenko, O. M.; Zadoyannyi, А. V.
  In this article the author presents his own air conditioner and development methodology graphical-analytical analysis of the percentage annual division of energy cost. The main advantages of air handling unit in the recycling loop refrigeration compared with the traditional method of heating by electric heaters.
 • Документ
  Інтенсифікація теплообміну в повітряно-опалювальних агрегатах з трубчастими нагрівачами
  (КНУБА, 2014) Малкін, Е. С.; Кириченко, М. А.; Чепурна, Н. В.
  Робота присвячена дослідженню закономірностей теплопереносу при омиванні трубних пучків неоднорідним закрученим повітряним потоком при нагнітанні осьовим вентилятором. Наведені отримані в ході експериментальних досліджень поправочні коефіцієнти для визначення середніх коефіцієнтів тепловіддачі трубного пучка.
 • Документ
  Ексергетична оцінка обробки повітря в центральній прямоточній системі кондиціонування повітря
  (КНУБА, 2014) Задоянний, О. В.; Котляров, А. В.
  У цій статті автори представляють деякі результати аналітичних досліджень зміни ексергіі повітря при обробці його в прямоточному кондиціонері для умов теплого і холодного періодів в місті Київ. У результатах аналізу автори роблять висновок про енерговитратність окремих процесів обробки повітря, які потребують удосконалення.
 • Документ
  Ефективний поверхневий теплообмінник для комбінованого ударно-пінного апарату
  (КНУБА, 2014) Довгалюк, В. Б.; Чабан, І. В.
  Робота сфокусована на чисельному аналізі процесів гідро газодинаміки теплопередачі та теплообміну в ударно-пінному апараті та визначенні оптимальних геометричних характеристик поверхневих теплообмінників, що розміщенні в пінному шарі для оптимізації процесів теплопередачі від поверхні теплообмінника до шару піни.
 • Документ
  Аналітичні дослідження застосування витискальної вентиляції у теплонапружених приміщеннях
  (КНУБА, 2014) Довгалюк, В. Б.; Мілейковський, В. О.; Клименко, Г. М.
  Розроблено наближену математичну модель тепломасообмінних процесів на підставі рівнянь балансу маси та теплоти. Аналітично визначено коефіцієнт повітрообміну у приміщеннях невеликого об’єму з джерелами тепловиділень. Вплив розвитку струминних течій враховано за допомогою коефіцієнта живлення струминами конвективних потоків. Показано необхідність забезпечення якомога меншого втікання припливних струмин у конвективні потоки. Цій умові найкраще відповідає витискальна вентиляція.