Вип. 6

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/148

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 51
 • Документ
  Шляхи підвищення ефективності використання теплової енергії в системах теплопостачання будівель
  (КНУБА, 2014) Басок, Б. І.; Давиденко, Б. В.; Лисенко, О. М.; Гончарук, С. М.
  В статті представлені результати дослідження ефективності використання теплової енергії в системі теплопостачання громадської будівлі при централізованому теплопостачанні та за рахунок використання ІТП протягом двох опалювальних сезонів. Проведено їх порівняльний аналіз. На основі отриманих експериментальних даних побудовані графічні залежності витрат теплоносія, теплової енергії та температури теплоносія в залежності від зовнішньої температури. Проведено розрахунок питомих витрат енергії на опалення.
 • Документ
  Thermal insulation materials for non-conventional energy
  (КНУБА, 2014) Guzii, S. G.; Krivenko, P. V.; Petránek, V.; Sotiriadis, K.; Terenchuk, S. A.
  Developed geocement-based perlite thermal insulation material is considered the most suitable for use as insulation of alternative energy facilities for energy storage. The material is characterized by the following values: density 321 kg/m 3 , thermal conductivity, 0.0727 W/m K, the average coefficient of thermal resistance of 2.1 m 2 K/W, thermal cycles 145-148. This material ensures minimum heat loss in underground storage of energy when its thickness is 260 mm.
 • Документ
  Проблеми розрахунку опору теплопередачі нахилених світлопрозорих конструкцій
  (КНУБА, 2014) Злоба, В. В.
  Розглянуто основні методики розрахунку опору теплопередачі нахилених світлопрозорих огороджувальних конструкцій. Виконано порівняльний аналіз між українськими та європейськими методиками розрахунку. Обґрунтовано необхідність проведення теплових випробувань світлопрозорих огороджувальних конструкцій для різного положення в просторі, з метою удосконалення методів розрахунку.
 • Документ
  Принцип екологічного (земляного) будівництва втілений у життя
  (КНУБА, 2014) Севостьянова, П. Р.
  Стаття на тему принцип екологічного (земляного) будівництва підготовлена для участі у конференції Енергоінтеграція – 2014. У статті розкрито основну ідею концепції безвідхідного житла. Описано головні принципи за якими здійснюється будівництво такого житла та покрокова технологія зведення будівель з природних, не оброблених механічним чином матеріалів
 • Документ
  Складчаста трансформована система, як об'єкт сонцезахисту на прикладі зимового саду житлового будинку
  (КНУБА, 2014) Лісун, І. С.
  Досліджується складчаста трансформована система, як об’єкт сонцезахисту на двох прикладах зимових садів індивідуальних житлових будинків. Наводиться два варіанти для можливого раціонального використання системи, як моделі сонцезахисту та енергозбереження, з урахуванням переваг та недоліків по її застосуванню. Розрахований коефіцієнт проникнення сонячної радіації у липні за умов ясного неба на 50° пн.ш. до зимового саду з різними орієнтаціями площин.
 • Документ
  Вплив енерговитрат транспортного потоку на обгрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетинів міських магістралей
  (КНУБА, 2014) Осєтрін, М. М.; Тарасюк, В. П.
  Розглянута методика оцінки впливу енерговитрат транспортного потоку на обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетинів міських магістралей.
 • Документ
  Системні аспекти проблематики енергоефективності будівельних проектів
  (КНУБА, 2014) Куліков, П.М.; Бондар, О.А.
  В статті визначаються системні аспекти реалізації будівельних проектів через механізм енергоефективності на основні енергоменеджменту. Визначаються основні: нормативний та вартісний (економічний), також наводяться можливі варіанти їх вирішення з метою нарощення ефективності реалізації будівельних проектів та системи «народне господарство» в цілому.
 • Документ
  Приведений опір теплопередачі верху віконного перерізу цегляної стіни з зовнішньою теплоізоляцією
  (КНУБА, 2014) Пріщенко, А. М.
  В цегляних стінах найбільш вразливим з точки зору додаткових тепловитрат є верхній вузол перерізу віконного отвору. За рахунок розташування в ньому залізобетонних перемичок, зовнішня з яких утворює чверть, знижується значення приведеного опору теплопередачі. З метою покращення теплозахисних властивостей вказаного стику було запропоновано енергозберігаюче конструктивне рішення, яке передбачає розташування перемички із переміщенням догори. У простір пропонується розміщувати додатковий шар утеплювача. В дослідженні теоретично на основі чисельного моделювання температурних полів та експериментально доведено збільшення приведеного опору теплопередачі в 1,8 та 2,2 рази для утеплювача відповідно 100 та 150 мм.
 • Документ
  Новейшие немецкие технологии отопления и приготовления свежей горячей воды SOLVIS
  (КНУБА, 2014) Герхардт, И.
  Много лет учѐные и производители отопительных систем всего мира трудятся над решениями по снижению затрат на отопление и приготовление горячей воды при растущих ценах на энергоносители.
 • Документ
  Дослідження особливостей формування функціонально-просторової організації енергоефективної будівлі
  (КНУБА, 2014) Болгарова, Н. М.
  У статті розглянуто енергоефективний будинок як структуру із окремих елементів (об’ємів) та виділено основні принципи, за якими ці елементи пов’язуються між собою, що може бути використано при формуванні функціонально-просторової структури енергоефективної будівлі.