Вип. 20

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/346

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Прогнозування самоподібного трафіка у пакетних мережах
  (КНУБА, 2014) Альомар Мхамад Ібрагім Ахмад
  Надано аналіз характеристик самоподібного (фрактального) пакетного трафіку. Запропоновано метод прогнозування самоподібного трафіку, що може бути використаний для моделювання потоків даних у пакетних мережах. Розглянуто алгоритм прогнозування пульсацій у потоці пакетів, що просуваються через порти комутаторів пакетних мереж. Розроблений алгоритм базується на процедурі Бокса-Дженкінса. Результати прогнозу, що отримуються за цим алгоритмом, базуються на великій кількості даних, значення котрих тим більше впливають на результат прогнозу, чим ближче ці дані до моменту прогнозування. Такі умови є характерними під час динамічного керування пропускною здатністю пакетних комутаторів.
 • Документ
  Фрактальна модель діагностики організаційних патологій в управлінні проектами
  (КНУБА, 2014) Харитонов, Денис Антонович
  Розглянуто фрактальну модель діагностики організаційних патологій в управлінні проектами розвитку. Запропонована фрактальна модель базується на основі компетентнісного підходу в управлінні проектами та дозволяє оцінювати патології діяльності організації.
 • Документ
  Управление развитием проектно-ориентированных огранизаций на основе комплементарных ценностей
  (КНУБА, 2014) Рогозина, Виктория Борисовна
  Рассмотрены механизмы управления проектами развития организаций на основе моделей комплементарных ценностей. Предложенная модель базируется на основе компетентностного подхода в управлении проектами и позволяет оценивать баланс интересов заинтересованных сторон проектно-ориентированных организаций.
 • Документ
  Взаимодействие функциональных систем компании в рамках гомеостатической системы управления проектами
  (КНУБА, 2014) Оберемок, Иван Иванович; Оберемок, Наталья Васильевна
  Представлена корпоративная система управления проектами как комплекс взаимодействующих независимых функциональных систем управления. Предложен гомеостатический подход для построения систем управления проектами компании, как механизм эффективного взаимодействия функциональных систем. Рассмотрены типы взаимодействия между элементами управления в рамках гомеостатической системы управления проектами.
 • Документ
  Метод визначення ергодичності орієнтованого графу системи проектного управління
  (КНУБА, 2014) Колеснікова, Катерина Вікторівна; Палій, Сергій Володимирович
  Розроблено метод визначення умов існування зворотних і неповоротних структур у фрагментах орієнтованого графу та підтвердження гіпотези ергодичності схеми взаємодії учасників проектної діяльності. Для визначення контурів в орієнтованому графі застосовано прийом заміни напрямів усіх дуг на зворотні шляхом транспонування матриці досяжності з подальшою суперпозицією.
 • Документ
  Теоретичний аналіз складових житлового будівництва
  (КНУБА, 2014) Гайна, Георгій Анатолійович; Єрукаєв, Андрій Віталійович
  Розглянуто ієрархію сучасного міста, звернено особливу увагу на вплив факторів на останню ланку даної ієрархії під час виконання реконструкції при наявній забудові або будівництві нового будинку в системі житлового будівництва. Кожен фактор охарактеризовано нечіткими термінами.
 • Документ
  Формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення
  (КНУБА, 2014) Бушуєв, Сергій Дмитрович; Бойко, Олексій Олександрович
  Розглянуто підхід щодо формування потоку цінності володіння в Канбан при реалізації проектів розробки програмного забезпечення. Запропоновано модель мінімальної корисної функціональності з метою застосування методології Канбан для створення інформаційно-комунікаційних систем.
 • Документ
  Организационное доверие как интегрирующий фактор успеха проектов и программ
  (КНУБА, 2014) Бушуев, Сергей Дмитриевич; Лазарева, Марина Викторовна
  Рассматривается доверие в организациях как ключевой фактор успеха проектов и программ. Определены основные категории доверия в процессах реализации проектов и программ. Приведена модель жизненного цикла доверия и его оценки в ходе реализации проектов.
 • Документ
  Композитно-розподілена організаційна структура управління стратегічною програмою розвитку міста
  (КНУБА, 2014) Берулава, Дмитро Заурійович
  Розглянуто організаційні структури для управління стратегічною програмою розвитку міста. Розроблено композитно-розподілену організаційну структуру, обґрунтовано її доцільність для управління стратегічною програмою. Наведено схему такої структури, де виділено територіальні координатори програми в районах міста, інші члени групи управління програмою, визначено їх відповідальність.
 • Документ
  Математична модель планування та моніторингу обсягів навчальної роботи викладачів і студентів вищих навчальних закладів
  (КНУБА, 2014) Баженов, Віктор Андрійович; Лізунов, Петро Петрович; Білощицький, Андрій Олександрович; Білощицька, Світлана Василівна; Палій, Сергій Володимирович
  Запропоновано застосування методології структурного аналізу SADT. Розроблена модель інформаційних компонентів процесів планування і моніторингу обсягів навчальної роботи. Розроблено методи розрахунку навчального навантаження студентів і викладачів ВНЗ 3-4 рівня акредитації. Запропоновано математичну модель функціональних компонентів процесів планування і моніторингу обсягів навчальної роботи.