Вип. 51

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4533

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 24
 • Документ
  Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах
  (КНУБА, 2018) Третяк, Ю. В.
  У статті висвітлюються питання визначення теоретичної та практичної бази проектування й будівництва швидкоспоруджувальних пенітенціарних будівель та комплексів в Україні. На основі вивчення теоретичних джерел й досвіду проектування встановлено основні критерії та умови планування, проектування й будівництва швидкоспоруджуваних блок-модульних будівель пенітенціарних комплексів. Окреслення й поглиблення проблеми проектування і будівництва пенітенціарних комплексів з використанням блок-модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах, відкриває широкі можливості розвитку як науково-теоретичних, так іпрактичних досліджень у даному напрямку, а саме: розробку законодавчих, проектних та будівельних стандартів у цій галузі, а також конструктивно-дизайнерських рішень будівель та окремих блоків із залученням комп ̳ютерних технологій.
 • Документ
  Адаптивні будівлі та їх вплив на середовище
  (КНУБА, 2018) Оськіна, М. О.
  Розглядається типологія будівель і навколишнього середовища, ідея застосування методології проектування адаптивних будівель, що мають характеристики енергоефективної, параметричної та кінетичної архітектури. Встановлені автором фактори адаптації - приклад, як саме архітектура на різних рівнях проектування виступає зв‘язком між елементами урбаністики та природніми об‘єктами.
 • Документ
  Практичні аспекти дослідження та корегування сітчастих структур, побудованих шляхом геометричного формоутворення
  (КНУБА, 2018) Скочко, В. І.
  Розкриваються прикладні аспекти формоутворення, дослідження, корегування та подальшого розрахунку внутрішніх зусиль просторових сітчастих структур, на прикладі стрижневих конструкцій, що працюють в межах пружних деформацій без втрати стійкості.
 • Документ
  Проектні пропозиції щодо перепрофілювання промислової будівлі під арт-кластер (на прикладі колишнього пивоварного заводу Ріхерта на вул. Фрунзе, 35)
  (КНУБА, 2018) Івашко, О. Д.
  В статті наведено авторські проектні пропозиції щодо трансформації під арт-кластер промислового підприємства. Будівля є пам‘яткою архітектурі, і історичні фасади повинні залишатись в первісному вигляді. Будівлі радянського періоду підлягають знесенню, на їх місці запропоновані сучасні об‘єми, які контрастують з історичною частиною комплексу.
 • Документ
  Симбіоз архітектури і засобів дизайну у формотворенні фасадів багатоповерхових автостоянок
  (КНУБА, 2018) Кисіль, С. С.
  У статті досліджуються і визначаються особливості симбіозу архітектури і засобів дизайну при формотворенні фасадів транспортних споруд, на прикладі багатоповерхових автостоянок, як плацдарму для реалізацій новітніх медіа-технологій в дизайні та архітектурі.
 • Документ
  Організація формування середовища і функціонального наповнення будинків для літніх людей
  (КНУБА, 2018) Кучківська, О. А.
  Житло у сучасному суспільстві повинно відповідати різноманітним соціальним, віковим і антропометричним потребам людей. На основі аналізу вітчизняного і світового досвіду проектування геріатричних центрів, виявлені основні тенденції формування функціонального простору та встановлено їх відповідність до сучасних вимог населення старшого віку.
 • Документ
  Інформаційні технології мультимедійних презентацій
  (КНУБА, 2018) Іванова, Л. С.
  Мультимедійна презентація - це ефективний спосіб подання інформації про товари і послуги, програмні продукти, проекти або технології. Мультимедіа-презентація може містити текст, графіку, звуковий і дикторський супровід, відеофрагменти і анімацію, може бути лінійною або інтерактивною. Програмні засоби для мультимедійних презентацій - це множинні інформаційні середовища, що забезпечують введення / виведення інформації різних типів в комп'ютер, комп'ютерне створення, переробку і відображення інформації різних рівнів і структури для сприйняття різними органами почуттів людини одночасно.
 • Документ
  Чисельне рішення задач оптимального проектування при обмеженні власних частот коливанання пологої оболонки зі зламами
  (КНУБА, 2018) Гайдайчук, В. В.; Кошевий, О. О.
  Проведені дослідження зміни першої власної частоти коливання пологої оболонки зі зламами за допомогою параметричної оптимізації, для запобігання виникнення резонансу від обладнання, яке має дотик до будівельної конструкції. Цільова функція – маса. Змінні проектування – товщина оболонки. Ліміт – перша власна частота оболонки. Представлені 10 частот і форм коливання до оптимізації і після оптимізації. Показано оптимальний розподіл товщини оболонки та діаграма зменшення маси оболонки після оптимізації.
 • Документ
  Партисипативні процеси в архітектурному проектуванні житлових чарунок міста
  (КНУБА, 2018) Яремчук, О. І.
  У статті досліджується існуюча практика та перспектива розвитку архітектурного проектування елементарних планувальних житлових чарунок міста. Підкреслюється факт недостатньої вивченості партисипативних процесів у проектній діяльності. Акцентується увага на їх перспективній ефективності у вирішенні завдань формування архітектурного середовища міста на засадах сталості.
 • Документ
  Принципы формирования торгово-развлекательных центров в Иране
  (КНУБА, 2018) Алимадад, Солтани Али
  Стаття присвячена питанням дослідження організації та формування сучасних торгово-розважальних центрів і ринкових площ Близького і Середнього Сходу і зокрема, питань ретрансляції торгової функції в нових умовах розвитку багатьох міст Ірану. Традиційний східний ринок є унікальним архітектурно-культурним утворенням, отриманим в результаті багатовікового багаторівневого симбіозу культури, релігії і торгівлі.