Вип. 40

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1814

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Удосконалення системи регулювання поводження з відходами як екологічного параметра доступності житла
  (КНУБА, 2019) Титок, Вікторія Вікторівна
  Проаналізовано поняття «доступне житло». Надана об’єктивна оцінка реального стану накопичення і поводження з твердими побутовими відходами в Україні та за кордоном. Досліджено системи управління відходами, які включають у себе місця, споруди та будівлі, що використовуються для збирання, транспортування, сортування, видалення, знешкодження та захоронення, утилізації відходів та переробки вторинних ресурсів. Система регулювання поводження з відходами, спрямована на максимально можливе їх використання, надає комплексний вплив на господарство й екологію міст, дозволяючи отримати економічний виграш і зменшити збитки населенню, навколишньому середовищу та природних ресурсів. У статті запропоновано пріоритетні напрями удосконалення управління відходами за рахунок створення інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами. Визначено, що для регулювання поводження з відходами треба впровадити роздільне збирання, визначити райони для розміщення сортувальних ліній, сміттєпереробних заводів і полігонів. Це вимагає будівництва такої мережі за гроші місцевого самоврядування. Вони ж повинні організувати пункти прийому відходів, придатних для повторного використання.
 • Документ
  Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович; Предун, Костянтин Миронович; Приходько, Дмитро Олександрович; Горбач, Максим Володимирович
  Здійснено системний аналіз сталого розвитку еколого-економічних систем. Визначено загальносистемні принципи і закономірності функціонування складних систем, на основі яких повинна бути сформована загальна теорія сталого розвитку. Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, що заснована на принципах біосферної сумісності. Істотну роль у цьому відіграє узгоджене застосування техніко-технологічних та організаційно-економічних інновацій у ресурсно-екологічній сфері. Набули подальшого розвитку методологічні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком еколого-економічних систем на основі побудови партиципаторної моделі розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (на прикладі конкурентоспроможності регіональних ринків житла).
 • Документ
  Розроблення моделей комплексної організаційної підготовки території зосередженого будівництва на основі ГІС -технології
  (КНУБА, 2019) Тугай, Олексій Анатолійович; Малихін, Михайло Олександрович; Грабчак, Дмитро Володимирович
  Виявлено можливості ГІС-технології для комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва, які дають змогу за допомогою геоінформаційних методів виконувати просторовий аналіз з урахуванням можливості оцінки придатності даних при їх спільному використанні. Розглянуто особливості використання інформації геоінформаційного рівня з прив'язкою до автоматизованих, управлінських та організаційних рішень при зосередженому будівництві. Виявлено закономірність у змінах параметрів часу виконання різних етапів підготовки і інтенсивності виконання БМР, а також проаналізовано методику оцінки надійності організаційної підготовки зосередженого будівництва з урахуванням імовірнісних факторів. Розроблено модель прив'язки ГІС до організаційної підготовки зосередженого будівництва та модель етапів виконання ОТП для підвищення надійності та зниження імовірнісних відмов.