Вип. 40

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1814

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 30
 • Документ
  Проблемы сбалансированности электросети при наличии прерывистой альтернативной генерации
  (КНУБА, 2019) Иносов, Сергей Викторович; Бондарчук, Ольга Вячеславовна
  В последнее время в некоторых странах и регионах установленные мощности альтернативной (ветровой и солнечной) энергетики уже достигли существенной доли от общей мощности электросети. Однако, вопреки ожиданиям, во всех этих странах стоимость электроэнергии не уменьшилась, а возросла в несколько раз, несмотря на утверждения о якобы бесплатности источников энергии. При этом вероятность блэкаутов (отключений) в сети возросла в десятки раз. В данной работе анализируются причины указанного явления. Методом анализа является сопоставление на основании обзора публикаций ведущих зарубежных специалистов в области энергетики. Основной проблемой альтернативной энергетики является не удешевление солнечных панелей и ветрогенераторов, а дестабилизирующее влияние прерывистой альтернативной генерации на существующие электросети.
 • Документ
  Стратагеми біосферосумісного будівництва : сучасні проблеми архітектоніки, економічної політики та розвитку
  (КНУБА, 2019) Шпакова, Ганна Валентинівна
  Розглянуто актуальні аспекти розвитку урбанізованого середовища в контексті екологізації економіки, заснованої на принципах розвитку біосферної сумісності. Проаналізовано стан сучасного мегаполісу в умовах впливу антропогенних факторів на природне середовище та зворотний вплив наслідків людської діяльності на біоту. Запропоновано зміну моделі лінійної економіки, як реалізованої в більшості галузей виробництва країни, зокрема в будівельному комплексі, на модель циркулярної економіки з її основними імперативами, зорієнтованими безпосередньо на зелене будівництво. Виокремлено вагомі аспекти екологічно орієнтованої політики, яка ґрунтується на засадах загального дотримання принципів збереження та відновлення природних ресурсів. На їх основі сформовано стратегічні умови модернізації будівельної галузі у векторі розвитку біосферосумісної економіки і запропоновано напрями практичної реалізації для будівельного девелопменту в разі започаткування реформи на базі моделі циркулярної економіки. Сформульовано стратегеми біосферосумісного будівництва. За результатами аналізу робиться висновок про термінову переорієнтацію на нові стратегеми розвитку будівельного комплексу, як одного з провідних галузевих кластерів економіки країни, з метою впровадження біосферосумісних технологій на всіх етапах створення будівельної продукції на засадах збереження та відновлення природних ресурсів.
 • Документ
  Удосконалення системи регулювання поводження з відходами як екологічного параметра доступності житла
  (КНУБА, 2019) Титок, Вікторія Вікторівна
  Проаналізовано поняття «доступне житло». Надана об’єктивна оцінка реального стану накопичення і поводження з твердими побутовими відходами в Україні та за кордоном. Досліджено системи управління відходами, які включають у себе місця, споруди та будівлі, що використовуються для збирання, транспортування, сортування, видалення, знешкодження та захоронення, утилізації відходів та переробки вторинних ресурсів. Система регулювання поводження з відходами, спрямована на максимально можливе їх використання, надає комплексний вплив на господарство й екологію міст, дозволяючи отримати економічний виграш і зменшити збитки населенню, навколишньому середовищу та природних ресурсів. У статті запропоновано пріоритетні напрями удосконалення управління відходами за рахунок створення інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами. Визначено, що для регулювання поводження з відходами треба впровадити роздільне збирання, визначити райони для розміщення сортувальних ліній, сміттєпереробних заводів і полігонів. Це вимагає будівництва такої мережі за гроші місцевого самоврядування. Вони ж повинні організувати пункти прийому відходів, придатних для повторного використання.
 • Документ
  Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм
  (КНУБА, 2019) Афанасьєва, Юлія Олексіївна; Мальований, Ілля Вікторович; Афанасьєв, Віктор Валерійович
  Екологічний стан міських водойм стрімко погіршується. Забруднення водоймищ відбувається внаслідок природних процесів та антропогенного впливу людини. Порушення функціонування екосистеми водойми призводить до погіршення водообміну, цвітіння води, зменшення прозорості, утворенню неприємних запахів, заростанню та обмілінню. Нині зневоднення донних відкладень здійснюється апаратними методами (використання центрифуг та прес-фільтрів) або за допомогою природної сушки на наливних картах. Апаратний метод зневоднення дає змогу на виході отримати матеріал, який придатний для транспортування. Але самі апарати чутливі до механічних включень, що містяться в пульпі, схильні до абразивного зносу і, як наслідок, частим простоям. Зневоднення на картах потребує виокремлення значних територій, що в тісній міській забудові неможливо. Окрім того, на картах неможливо зневоднити донні відкладення в короткий термін. Тому для міської забудови необхідно шукати кращу альтернативну технологію зневоднення донних відкладень. Достойною заміною таким методам зневоднення є технології Geopool і Geotube. Їх застосування не потребує значного відчуження прибережних територій під виконання робіт і не забруднює навколишнє середовище попутними продуктами виробництва.
 • Документ
  Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку
  (КНУБА, 2019) Чернишев, Денис Олегович; Дружинін, Максим Андрійович; Предун, Костянтин Миронович; Приходько, Дмитро Олександрович; Горбач, Максим Володимирович
  Здійснено системний аналіз сталого розвитку еколого-економічних систем. Визначено загальносистемні принципи і закономірності функціонування складних систем, на основі яких повинна бути сформована загальна теорія сталого розвитку. Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, що заснована на принципах біосферної сумісності. Істотну роль у цьому відіграє узгоджене застосування техніко-технологічних та організаційно-економічних інновацій у ресурсно-екологічній сфері. Набули подальшого розвитку методологічні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком еколого-економічних систем на основі побудови партиципаторної моделі розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (на прикладі конкурентоспроможності регіональних ринків житла).
 • Документ
  Аналітичне забезпечення управління економічною адаптивністю девелоперських будівельних компаній: Сучасний стан, практика і проблеми впровадження
  (КНУБА, 2019) Рижаков, Дмитро Андрійович; Коваль, Тимур Сергійович; Хоменко, Олександр Михайлович; Федорова, Яна Юріївна; Кучеренко, Олександр Іванович
  Метою статті є розроблення концептуальної, теоретико-методологічної й методико-прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дасть змогу модернізувати уявлення про зміст і сутність операційної системи інвестиційно-будівельного проекту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес-індикації: будівельно-технологічну; підсистему ініціації інвестиційно-будівельного проекту, планування і діагностики; підсистему адміністрування, координації й забезпечення. Ідентифікування стану і перспектив діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення розвитку. Результати роботи допоможуть топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.
 • Документ
  Концептуальні засади облікової політики підприємств інвестиційно-будівельної сфери України на шляху євроконвергенції систем адміністрування
  (КНУБА, 2019) Поколенко, Вадим Олегович; Дикий, Олександр Віталійович; Іщенко, Тетяна Михайлівна; Савчук, Тетяна Валеріївна; Марчук, Тетяна Сергіївна
  Розвинуто теоретико-прикладні положення з побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів. При цьому адміністрування розглядається як вид управлінської діяльності, який на засадах документації, діловодства, інформаційного забезпечення та формалізування управлінських процедур забезпечує цілеспрямований вплив керівної підсистеми на керовану за усіма етапами технологію управління. Наведено узагальнену структуру систем адміністрування в управлінні підприємствами. Розвинуто теорію та методологію, розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємств з визначенням пріоритетних об’єктів-стимуляторів, оновленим складом функцій, завдань та модифікацією принципів відповідно до умов інвестиційно-інноваційного розвитку із використанням сучасного методичного забезпечення моделі Дью ділідженс (Due Diligence).
 • Документ
  Компаративна діагностика областей України за показниками тендерної активності учасників
  (КНУБА, 2019) Мацапура, Олена Василівна
  Проблеми розвитку системи управління публічними закупівлями у будівництві беззаперечні: з одного боку держзакупівлі – стимулятор розвитку економіки, зростання сукупного попиту і ВВП, з іншого – безперебійне джерело зловживань, нецільового використання коштів, врешті-решт корупції. Особливої гостроти проблема набуває в частині фінансування будівництва за державні кошти. З огляду на це проведено компоративну діагностику областей України за показниками тендерної активності учасників для визначення рівня конкуренції.
 • Документ
  Побудова системно-динамічної BSC-моделі стратегічного управління інтегрованими структурами бізнесу
  (КНУБА, 2019) Малихіна, Оксана Михайлівна; Івахненко, Ірина Сергіївна; Ручинська, Юлія Миколаївна; Петренко, Ганна Сосоївна; Кошельна, Валентина Миколаївна
  Наведено методичний підхід до реалізації стратегії стійкого розвитку холдингової будівельної компанії як інтегрованої структури бізнесу (ІСБ). Інтегрована структура бізнесу представлена як об’єднання незалежних підприємств з формування відповідного інституціонального середовища. Як основу інтеграційного процесу використано ключові компетентності підприємств і системно-динамічну модель метасистеми стратегічного управління фінансово-господарською діяльністю ІСБ, що складається з постійної та змінної складових, яка враховує результати формалізації ключових елементів збалансованої системи показників (англ. Balanced Scorecard (BSC)), а також дає змогу обґрунтувати стратегічні орієнтири щодо формування доходів та витрат ІСБ, параметрів управління потоками матеріальних і фінансових ресурсів, що забезпечує підвищення рентабельності та формування потенціалу розвитку в умовах коливань на внутрішньому і зовнішніх ринках.
 • Документ
  Функціонально-операційна трансформація систем управління будівельним підприємством на ґрунті CALS-технологій
  (КНУБА, 2019) Боліла, Надія Василівна
  Постійно зростаючий рівень конкуренції вимагає для оптимізації процесу виконання будівельно-монтажних робіт застосовувати автоматизовані системи проектування і складання кошторисів, що дає змогу мінімізувати витрати на оплату праці будівельників і скоротити час виконання робіт. Відмінною підмогою для цього служать інформаційні технології. Використання інформаційних технологій в галузі будівництва почалося з обслуговування завдань за різними розрахунками. Сьогодні воно перейшло на рівень систем управління дуже складними проектами, починаючи з проектів звичайних будівель, комунікаційних систем і закінчуючи автоматизованими системами управління об'єктами державного нагляду. Вже застосовуються на практиці інтегровані системи управління якістю, витратами, часом спорудження об'єкта, постачанням необхідними матеріалами, які істотно стабілізують економічну ситуацію будівельних фірм.