Київський національний університет будівництва і архітектури

Інституційний репозитарій

 

Нові надходження

Документ
Атестаційна робота студента Вакуленка Євгена Сергійовича
(2023) Вакуленко Євген Сергійович
Документ
Атестаційна робота студента Борсяка Владислава Віталійовича
(2023) Борсяк Владислав Віталійович
Документ
Атестаційна робота студентки Кишман Катерини Андріївни
(2023) Кишман Катерина Андріївна
Документ
Принципи використання національних традицій в сучасній архітектурі Китаю (на прикладі провінції Шаансі)
(КНУБА, 2024) Дін Ян
У вступі дисертант окреслив актуальність теми дослідження, визначив мету і завдання дослідження, загальнонаукові методи дослідження, окреслив об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну отриманих результатів, теоретичне і практичне значення праці, навів апробацію результатів і список публікацій за темою дослідження.
Документ
Економіко-цифровий інструментарій впровадження реінжинірингу на будівельному підприємстві
(КНУБА, 2024) Деркач, Андрій Євгенович
Дисертація присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного завдання з розробки вдосконаленого цифрового інструментарію вибору стратегії реінжинірингу для будівельного підприємства - через комплекс заходів (проєкт), який узгоджено зі змістом операційної діяльності підприємства-виконавця проектів будівництва.
Документ
Організація та управління будівництвом : методичні вказівки до виконання курсової роботи
(КНУБА, 2023) Шебек, Микола Олександрович; Клис, Максим Валерійович; Титок, Вікторія Вікторівна; Ємельянова, Олена Миколаївна; Тугай, Олексій Анатолійович; Дубинка, Олександр Володимирович; Демидова, Олена Олександрівна; Савенко, Володимир Іванович; Нестеренко, Ірина Сергіївна; Орищенко, Віктор Вікторович
Містить завдання та склад курсової роботи, наскрізний приклад виконання роботи за вихідними даними першого варіанту завдання, вказівки до оформлення графічної частини роботи, схему об'єкта будівництва та характеристику об'ємно–планувальних рішень для кожного варіанта. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання.
Документ
Комерційна діяльність
(КНУБА, 2023) Дименко, Руслан Анатолійович; Романенко, О. В.; Алавердян, Л. М.
Містять короткий зміст дисципліни «Комерційна діяльність» для практичного вивчення курсу, ситуаційні та розрахункові задачі, а також тестові завдання для перевірки знань з дисципліни «Комерційна діяльність». Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» спеціалізації «Товарознавство та комерційна діяльність» денної та заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр".
Документ
Кафе на 50 місць
(КНУБА, 2024) Хараборська, Ю. О.; Гершуні, О. М.
Містить рекомендації та пояснення щодо проєктування об’єктів швидкого харчування в умовах існуючої забудови. Розглянуто особливості конструктивних рішень, об’ємно- просторової та архітектурно-планувальної організації окремо розташованих закладів харчування. Представлено завдання до виконання курсового проєкту та склад проєкту. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».
Документ
Міжнародний маркетинг
(КНУБА, 2023) Марченко, Світлана Миколаївна; Алавердян, Людмила Миколаївна
Містять вимоги та характеристику основних етапів виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний маркетинг», вимоги до її змісту, перелік орієнтовних тем курсових робіт та зразки змісту. Наведено критерії оцінювання курсової роботи. Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.
Документ
MS WORD – 2 0 1 6 . Робота з текстовим документом
(КНУБА, 2023) Тихонова, Ольга Олексіївна
Розглянуто використання засобів Microsoft WORD – 2016 для створення та редагування документів, створення таблиць та вставки об’єктів. Містять короткі теоретичні відомості, контрольні запитання для самостійної підготовки і практичні завдання за тематикою. Призначено для студентів спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність».