Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в Україні: результати GameHub дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Якубів, Валентина Михайлівна
dc.date.accessioned 2020-02-11T12:47:20Z
dc.date.available 2020-02-11T12:47:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Якубів В. М. Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в Україні: результати GameHub дослідження / В. М. Якубів // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 140 - 146. - Бібліогр. : 4 назви. uk_UA
dc.identifier.issn 2219-5300
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1567
dc.description.abstract Сучасний ринок праці ІТ-індустрії розвивається досить динамічно. Проте спостерігається певний дисбаланс щодо попиту і пропозиції на ринку праці ІТ-спеціалістів. Тому важливим є дослідження компетентнісного та соціального портрету сучасних ІТ-спеціалістів в Україні. У процесі дослідження проаналізовано соціально-демографічні характеристики таких працівників, освітній рівень, досвід роботи, спеціальність ІТ-спеціалістів, виявлено основні мотивуючі фактори впливу на ефективність роботи, а також характер зайнятості в ІТ-галузі. Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціалістів формувався на основі результатів соціологічних опитувань профільних викладачів, студентів, представників бізнесу в ігровій індустрії. На основі узагальнення результатів GameHub дослідження обґрунтовано перелік компетентностей, якими має володіти майбутній фахівець у ігровій ІТ–сфері (зокрема, загальних, інструментальних та професійних компетентностей). uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject компетентнісний портрет uk_UA
dc.subject соціальний портрет uk_UA
dc.subject ІТ-спеціалісти uk_UA
dc.subject GameHub дослідження uk_UA
dc.subject аналіз uk_UA
dc.title Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в Україні: результати GameHub дослідження uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 004: 65 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account