Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході

Show simple item record

dc.contributor.author Дорош, Марія Сергіївна
dc.date.accessioned 2019-10-29T07:33:57Z
dc.date.available 2019-10-29T07:33:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Дорош Марія Сергіївна. Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Дорош Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2018. - 44 с. - б. ц. uk_UA
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1125
dc.description.abstract Дисертація є об’єктом дослідження та розробки методології конвергенції систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході. Сформовані в роботі три основні концепції конвергенції систем управління проектами стали основою для досліджень, які дали можливість удосконалити існуючі та розробити нові методи та моделі прийняття проектних рішень при ціннісноорієнтованому підході. Розроблена вперше модель формування інноваційних методів та моделей містить три етапи створення нових підходів до управління проектами та визначає етап конвергенції параметрів систем, як попередній до етапу інтеграції та гармонізації. Виділені складові рушійної сили інноваційного мислення переміщують елементи системи у бік конвергенції або дивергенції. Вперше запропонована модель формування систем цінностей учасників проекту містить етапи їх перетворення для формування ядра цінностей проекту, та одержання запланованих результатів. Методи розрахунку ступеня та міри конвергенції цінностей учасників проекту дозволяють управляти процесом ідентифікації, перетворення та змін цінностей під час реалізації проекту. Для здійснення управлінських дій розроблені рекомендації щодо реагування менеджером проекту на зміни цінностей учасників з врахуванням ступеня їх конвергенції. В роботі розроблені та викладені вперше методи моніторингу та контролю за змінами конвергенції під час реалізації проекту, які базуються на використанні контрольних карт і є інструментом попередження виникнення конфліктних ситуацій через низький ступінь конвергенції цінностей. Представлена модель побудови ефективної системи 42 управління проектом з врахуванням конвергентного підходу базується на виборі оптимальної системи конвергенції взаємодії між учасниками проекту. Практичну реалізацію розроблених методів та моделей забезпечують сформовані алгоритми їх реалізації. Запропонований програмний продукт CONVERGENCE, дозволяє дистанційно здійснювати управління конвергенцією цінностей проекту. Також побудовані моделі інтеграції системи управління конвергенцією в проектах в існуючі стандарти з управління проектами забезпечують їх інтеграцію в основну документацію проекту. Практичне значення впровадження розроблених методів та моделей доведено при реалізації грантових та комерційних проектів на базі Чернігівського національного технологічного університету, а також при реалізації проектів на регіональному рівні та в бізнес-організаціях. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject конвергенція uk_UA
dc.subject інтеграція uk_UA
dc.subject система управління проектом uk_UA
dc.subject взаємодія uk_UA
dc.subject цінність uk_UA
dc.subject система цінностей uk_UA
dc.subject ядро цінностей uk_UA
dc.subject управління цінностями в проекті uk_UA
dc.title Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході uk_UA
dc.title.alternative Convergence of project management systems in a value-oriented approach uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.subject.udc 005.8 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account