Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин

Show simple item record

dc.contributor.author Човнюк, Ю. В.
dc.contributor.author Діктерук, М. Г.
dc.contributor.author Почка, К. І.
dc.date.accessioned 2021-09-14T06:31:05Z
dc.date.available 2021-09-14T06:31:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Човнюк Ю. В. Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин / Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук, К. І. Почка // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. - С. 71 - 78. - Бібліогр. : 10 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2413-8959
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9280
dc.description.abstract Наведені аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань (режими пуску/гальмування) механізмів підйомно-транспортних машин. Досліджені вимушені коливання вказаних лінійних механічних систем з одним степенем вільності руху при їх проходженні через резонанс. Задача Коші для диференціального рівняння коливань за лінійного закону зміни частоти вимушеної сили розв’язана у термінах інтегралу ймовірностей від комплексного аргументу. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject кафедра теплогазопостачання та вентиляції uk_UA
dc.subject кафедра професійної освіти uk_UA
dc.subject розрахунок uk_UA
dc.subject навантаження uk_UA
dc.subject коливання uk_UA
dc.subject підйомно-транспортні машини uk_UA
dc.title Аналітичні методи розрахунку навантажень та параметрів нестаціонарних коливань механізмів підйомно-транспортних машин uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 621.86.06-043.76 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account