Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Біокліматична архітектура у сучасному еко середовищі

Show simple item record

dc.contributor.author Кривенко, О. В.
dc.date.accessioned 2019-09-12T08:05:22Z
dc.date.available 2019-09-12T08:05:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Кривенко О. В. Біокліматична архітектура у сучасному еко середовищі / О. В. Кривенко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 149-154. - Бібліогр. : 5 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2310-0516
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/913
dc.description.abstract У статті розглядається біокліматична архітектура як розділ екоархітектури, що займає важливе місце в сучасній екології. Остання інтегрує більш ніж 70 наукових дисциплін та дає можливість забезпечувати вирішення завдань пов’язаних із вдосконаленням співіснування суспільства і природи. Запропоновано у біокліматичній архітектурі, як і в екології, при визначенні рівня екологічності середовища екосистем використовувати аналіз енергетичних ресурсів, природних і антропогенних факторів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject кафедра архітектурних конструкцій uk_UA
dc.subject архітектура біокліматична uk_UA
dc.subject екологія прикладна uk_UA
dc.subject екологія соціальна uk_UA
dc.subject екосистема природна uk_UA
dc.subject екосистема антропогенна uk_UA
dc.title Біокліматична архітектура у сучасному еко середовищі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 72 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account