Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати

Show simple item record

dc.contributor.author Коваленко, В. А.
dc.contributor.author Коробко, І. В.
dc.date.accessioned 2019-09-09T06:25:06Z
dc.date.available 2019-09-09T06:25:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Коваленко В. А., Коробко І. В. Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати / В. А. Коваленко, І. В. Коробко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 128 - 133. - Бібліогр. : 4 назви. uk_UA
dc.identifier.issn 2310-0516
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/869
dc.description.abstract В статті висвітлена методологія використання методів чисельного моделювання взаємодії потоків рідини з елементами перетворювачів витрати на базі обчислювальної гідродинаміки CFD (Computational Fluid Dynamcs). Наведені результати дослідження витратоміра рідини вихорового типу з використанням програмного пакету ANSYS Workbench. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject Ansys Workbench uk_UA
dc.subject витратомір рідини uk_UA
dc.subject моделювання чисельне uk_UA
dc.subject вимірювальні перетворювачі витрати uk_UA
dc.title Застосування методів чисельного моделювання до проектування вимірювальних перетворювачів витрати uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 532.52 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account