Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Експериментальні дослідження параметрів реологічних моделей системи «пневматична шина - опорна поверхня, що деформується»

Show simple item record

dc.contributor.author Пелевін, Л. Є.
dc.contributor.author Балака, М. М.
dc.contributor.author Аржаєв, Г. О.
dc.date.accessioned 2021-04-19T13:04:40Z
dc.date.available 2021-04-19T13:04:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Пелевін Л. Є. Експериментальні дослідження параметрів реологічних моделей системи "пневматична шина - опорна поверхня, що деформується" / Л. Є. Пелевін, М. М. Балака, Г. О. Аржаєв // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 56 - 64. – Бібліогр. : 14 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 0130-1276
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/8394
dc.description.abstract У статті наведено результати експериментальних досліджень параметрів реологічних моделей колеса з пневматичною шиною розміром 27.00-33 моделі В-71 та опорної поверхні, що деформується, у вигляді ґрунту типу суглинок. Одержані результати дозволяють аналітично визначити тягово-зчіпні властивості колеса з пневматичною шиною при його взаємодії з опорною поверхнею, що деформується, з урахуванням комплексу геометричних, кінематичних і силових факторів. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject кафедра будівельних машин uk_UA
dc.subject реологічна модель uk_UA
dc.subject пневматична шина uk_UA
dc.subject опорна поверхня uk_UA
dc.subject деформація uk_UA
dc.subject жорстке колесо uk_UA
dc.subject експериментальне дослідження uk_UA
dc.subject модуль деформації uk_UA
dc.subject коефіцієнт в'язкості uk_UA
dc.subject нормальна жорсткість uk_UA
dc.subject загасаючі коливання uk_UA
dc.subject реологическая модель uk_UA
dc.subject пневматическая шина uk_UA
dc.subject опорная поверхность uk_UA
dc.subject деформация uk_UA
dc.subject жесткое колесо uk_UA
dc.subject экспериментальное исследование uk_UA
dc.subject модуль деформации uk_UA
dc.subject коэффициент вязкости uk_UA
dc.subject нормальная жесткость uk_UA
dc.subject затухающие колебания uk_UA
dc.subject rheological model uk_UA
dc.subject pneumatic tyre uk_UA
dc.subject base surface uk_UA
dc.subject deformation uk_UA
dc.subject hard whell uk_UA
dc.subject experimental study uk_UA
dc.subject modulus of deformation uk_UA
dc.subject viscosity factor uk_UA
dc.subject normal stiffness uk_UA
dc.subject damped vibrations uk_UA
dc.title Експериментальні дослідження параметрів реологічних моделей системи «пневматична шина - опорна поверхня, що деформується» uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 629.032:631.431 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account