Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-континуальних моделей

Show simple item record

dc.contributor.author Абделаль Ясер Єль, Хасан
dc.date.accessioned 2019-08-26T14:51:57Z
dc.date.available 2019-08-26T14:51:57Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Абделаль Ясер Єль Хасан, Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-континуальних моделей:автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17 / Абделаль Ясер Єль Хасан; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. -Київ ,2001 .-20 с.-(іл.) .-Бібліогр.:с.16 .-б.ц. uk_UA
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/810
dc.description.abstract Абделаль Ясер Єль Хаcан. Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-контннуальних моделей. - Pyкопиc. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05. 23. 17- Будівельна механіка, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2001. Дисертаційна робота присвячена дослідженню напружено-деформованого стану залізабетонних прогонових будов автодорожних мостів, що реконструюються, дослідженню закономірностей поперечного розподілу тимчасового рухомого навантаження між елементами прогонових будов і розробці на цій основі інженерного апарата просторового розрахунку на тимчасове рухоме навантаження. В роботі запропонована нові моделі дискретно-континуального методу і узагальнені дискретні моделі, відомі раніше, які призначено для просторового розрахунку бездіафрагмових прогонових будов автодорожніх мостів. Запропоновані моделі мають достатню для практичних цілей точність при малій кількості невідомих та високій швидкості алгоритмів. Розроблено методику і програмне забезпечення, котрі дозволяють виконувати розрахунки прогонових будов автодорожніх мостів на дію тимчасового рухомого навантаження. Розроблені моделі і програми можуть застосовуватися також до розрахунку широкого класу промислових та цивільних спopyд. Отримані нові наукові результати стосовно закономірностей поперечного розподіл, тимчасового рухомого навантаження на ребристих бездіафрагмових і діафрагмових прогонових будов та впливу накладної плити на їх несучу здатність. uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject бездіафрагмова прогонова будова uk_UA
dc.subject варіаційний метод uk_UA
dc.subject діафрагмова прогонова будова uk_UA
dc.subject дискретна модель uk_UA
dc.subject дискретно-континуальна форма МСЕ uk_UA
dc.subject багатошаровий елемент uk_UA
dc.subject метод скінченних елементів uk_UA
dc.subject напружено деформований стан uk_UA
dc.subject ребриста залізобетонна прогонова будова uk_UA
dc.subject стержнева модель uk_UA
dc.subject чисельний метод uk_UA
dc.title Чисельний аналіз деформування мостових конструкцій на основі дискретно-континуальних моделей uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.subject.udc 624.2 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account