Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures

Show simple item record

dc.contributor.author Glyva, V.
dc.contributor.author Barabash, O.
dc.contributor.author Kasatkina, N.
dc.contributor.author Katsman, M.
dc.contributor.author Levchenko, L.
dc.contributor.author Tykhenko, O.
dc.contributor.author Nikolaiev, K.
dc.contributor.author Panova, O.
dc.contributor.author Khalmuradov, B.
dc.contributor.author Khodakovskyy, O.
dc.date.accessioned 2021-02-24T12:57:32Z
dc.date.available 2021-02-24T12:57:32Z
dc.date.issued 2020-03
dc.identifier.citation Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures / V. Glyva, O. Barabash, N. Kasatkina [аtk] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies / Ukrainian State University of Railway Transport. - Kharkiv, 2020. - Vol. 1, № 10 (103). - P. 26 - 31. - Bibliogr. : 12 titl. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-3774
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/7491
dc.description electromagnetic fields are electromagnetic screens and special clothing made from shielding materials. In particular, such clothes are obligatory for workers in the energy sector. The main requirements for such materials are reasonable coefficients of shielding an electric field, a magnetic field of ultralow (industrial) frequency and its harmonics, manufacturability, and reasonable cost uk_UA
dc.description.abstract Розроблено технологію виготовлення текстильного матеріалу з вмістоферомагнітних наночастинок для екранування електромагнітних полів. Показано, що найбільш ефективним методом зчеплення наночастинок з волокнами текстильного матеріал є нанесення магнітної рідини з наночастинками на матеріал та витримка його у неоднорідному постійному магнітному полі. За умов напруженості магнітного поля 450 А/м та його впливу протягом 12 годин імплантація наночастинок у льняну тканину стає практично незворотною. Досліджено захисні властивості розробленого матеріалу. За просочення магнітною рідиною з витратами 45–50 г/м2 (вміст феромагнітних частинок – 9 % за вагою) коефіцієнти екранування для 1–3 шарів матеріалу складають: для електричного поля промислової частоти 1,4÷4,8 ; для магнітного поля – 1,9÷8,1. Після магнітної обробки ці показники складають 2,9÷8,6 та 2,3÷8,9 відповідно. Для видалення з магнітної рідини технологічних компонентів, таких як вакуумне мастило та олеїнова кислота, достатньо застосувати синтетичний миючий засіб, що підтверджено експериментальним шляхом. Досліджено ефективність отриманого результату у реальних вироб- ничих умовах. Встановлено, що зниження напруженості магнітного поля промислової частоти та її інтергармонік одним шаром просоченого матеріалу без магнітної обробки складає 1,4, з магнітною обробкою – 2. При цьому не відбувається суттєвого зниження рівня природного геомагнітного поля. Проведено моделювання розподілу магнітного поля у тілі людини у разі виготовлен- ня з розробленого матеріалу захисного костюму. За умов гарантованого зниження напруженості магнітного поля у 2 рази у критичних місцях спостерігається підвищення рівня поля у шийному відділі через підвищення у цьому місці магнітного опору. Це необхідно враховувати при проекту ванні конфігурації захисного костюму Ключові слова: електромагнітне поле, наночастинки, текстильний матеріал, коефіцієнт екранування, магнітна обробка... uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher PC Technology Center uk_UA
dc.subject кафедра фізики uk_UA
dc.subject electromagnetic field uk_UA
dc.subject nanoparticles uk_UA
dc.subject textile material uk_UA
dc.subject shielding coefficient uk_UA
dc.subject magnetic treatment uk_UA
dc.title Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures uk_UA
dc.title.alternative Изучение экранирования электромагнитного поля текстильным материалом, содержащим ферромагнитные наноструктуры uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 537.87:669.162.12 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account