Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

GIS – технології як основа визначення територіальних ресурсів міської забудови

Show simple item record

dc.contributor.author Бакун, К. С.
dc.date.accessioned 2020-09-25T11:53:03Z
dc.date.available 2020-09-25T11:53:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Бакун К. С. GIS – технології як основа визначення територіальних ресурсів міської забудови / К. С. Бакун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 182 - 190. - Бібліогр. : 5 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2077-3455
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/5750
dc.description.abstract Розглянуто поняття та можливості застосування GIS- технологій. Наведена скорочена модифікована типологія кварталів житлової забудови на прикладі міста Києва. Сформовані етапи формування спеціальної інформаційної бази та наведено алгоритм наповнення бази даних для розрахунку визначення потенційного територіального ресурсу для кожного обраного кварталу чи земельної ділянки. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject геоінформаційні системи uk_UA
dc.subject GIS-технології uk_UA
dc.subject ArcGIS uk_UA
dc.subject QGIS uk_UA
dc.subject Google Maps uk_UA
dc.subject математична модель uk_UA
dc.subject алгоритм наповнення бази даних uk_UA
dc.subject ресурс території uk_UA
dc.subject геоінформаційний аналіз uk_UA
dc.subject атрибутивна інформація uk_UA
dc.subject семантичні дані uk_UA
dc.subject модельне відображення uk_UA
dc.subject geoinformation systems uk_UA
dc.subject GIS technologies uk_UA
dc.subject mathematical model uk_UA
dc.subject database filling algorithm uk_UA
dc.subject territory resource uk_UA
dc.subject geoinformation analysis uk_UA
dc.subject attribute information uk_UA
dc.subject semantic data uk_UA
dc.subject model mapping uk_UA
dc.subject геоинформационные системы uk_UA
dc.subject GIS-технологии uk_UA
dc.subject математическая модель uk_UA
dc.subject геоинформационный анализ uk_UA
dc.subject атрибутивная информация uk_UA
dc.subject семантические данные uk_UA
dc.subject модельное отображение uk_UA
dc.title GIS – технології як основа визначення територіальних ресурсів міської забудови uk_UA
dc.title.alternative Gis - technology as a basis for determining urban territorial resources uk_UA
dc.title.alternative Gis - технологии как основа определения территориальных ресурсов городской застройки uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 711.58(477.411) uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account