Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Специфіка стратифікації міського соціуму та особливості формування багатоквартирного житла в м. Києві

Show simple item record

dc.contributor.author Яблонська, Г. Д.
dc.date.accessioned 2020-09-21T07:33:56Z
dc.date.available 2020-09-21T07:33:56Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Яблонська Г. Д. Специфіка стратифікації міського соціуму та особливості формування багатоквартирного житла в м. Києві / Г. Д. Яблонська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 478-489. - Бібліогр. : 12 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2077-3455
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/5678
dc.description.abstract Актуалізуються питання взаємозв'язку процесів соціальної стратифікації та формування багатоквартирного житла в м. Києві за останні роки; сформульовані причини появи різних потреб і мотивацій, що пов’язані з житлом,; аналізується загальний сучасний стан житла та існуючих класифікаторів, класифікацій, нормативних документів, ситуація на ринку житлової нерухомості та причини «перманентної» житлової проблеми; виявлені неузгодженості між елементами системи «багатоквартирне житло»; окреслена специфіка стратифікації городян, запропонована гіпотеза «природної» взаємо відповідності процесів стратифікації міського населення та формування архітектурно-містобудівних рішень житла в м. Києві. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject кафедра інформаційних технологій в архітектурі uk_UA
dc.subject соціальна стратифікація uk_UA
dc.subject ранжування uk_UA
dc.subject ціннісні орієнтації uk_UA
dc.subject статусне позиціонування uk_UA
dc.subject архітектурно-містобудівна типологія uk_UA
dc.subject система «багатоквартирне житло" uk_UA
dc.subject об’ємна-просторові рішення uk_UA
dc.subject функціонально-планувальні прийоми uk_UA
dc.subject стратификация uk_UA
dc.subject ранжирование uk_UA
dc.subject ценности uk_UA
dc.subject статус uk_UA
dc.subject архитектурно-градостроительная типология uk_UA
dc.subject система «многоквартирное жилье» uk_UA
dc.subject объемно-пространственные и функционально-планировочные приемы uk_UA
dc.subject social stratification uk_UA
dc.subject ranking uk_UA
dc.subject value orientations uk_UA
dc.subject status positioning uk_UA
dc.subject architectural and town-planning typology uk_UA
dc.subject multi-apartment housing" system uk_UA
dc.subject architectural and spatial solutions uk_UA
dc.subject functional techniques and design solutions uk_UA
dc.title Специфіка стратифікації міського соціуму та особливості формування багатоквартирного житла в м. Києві uk_UA
dc.title.alternative Специфика стратификации городского социума и особенности формирования многоквартирного жилья в г. Киеве uk_UA
dc.title.alternative Specificity of the processes of stratification of the urban community and the features of the formation of multi-apartment housing in Kiev uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 728.1 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account