Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Управління інтеграцією інформаційних систем підприємства та проектів розвитку машинобудівної галузі

Show simple item record

dc.contributor.author Двоєглазова, Марина Валеріївна
dc.date.accessioned 2020-05-27T11:53:22Z
dc.date.available 2020-05-27T11:53:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Двоєглазова М. В. Управління інтеграцією інформаційних систем підприємства та проектів розвитку машинобудівної галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Двоєглазова Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 19 с. - Бібліогр. : с.14 - 15. uk_UA
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/4324
dc.description.abstract Дисертація присвячена розробці моделей та методів управління інтеграцією інформаційних систем підприємств та проектів розвитку машинобудівної галузі, яка забезпечує підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. Розроблено модель інтеграції інформаційних систем підприємства та проекту розвитку машинобудівної галузі, які взаємодіють у просторі та часі, який дає можливість визначити фазові траєкторії в просторі станів та описати порядок їх взаємодії. Визначено, що стани інформаційної системи проекту значною мірою відрізняються від поведінки інформаційної системи підприємства. Визначено, що ефективність станів інтегрованої системи може бути оцінена в координатах простору та часу. Розроблено математичну модель, яка реалізує графоаналітичний метод синергетичного управління інтеграцією інформаційних систем. Встановлено, що максимальна ефективність інтеграції інформаційних систем пов’язана із визначенням саме просторового розподілу станів системи та їх управлінням. Побудована структура нейронної моделі управління інтегрованої системи. На основі створеної мережі було проведено її навчання та проведено обробка результатів роботи для визначення співвідношення між входами-виходами ІС при визначених векторах управління. Запропоновано модифікований метод оцінки ефективності інтеграції ІС за допомогою розробки комплексу алгоритмів і формалізованої методики формування штучних еталонних границь ефективності на основі узагальнення індивідуальних експертних оцінок. Розроблено архітектуру автоматизованої системи підтримки прийняття рішень, що реалізує запропонований метод дослідження ефективності інтеграції інформаційних систем та сформульовані вимоги до СУБД даної системи прийняття рішень. Розроблено програмний модуль «MIIS-MVD.1», який графічно реалізує метод дослідження ефективності інтеграції інформаційних систем. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject інформаційні потоки uk_UA
dc.subject інтеграція інформаційних систем uk_UA
dc.subject інформаційна система підприємства uk_UA
dc.subject інформаційна система проекту uk_UA
dc.subject єдина інтегрована інформаційна система uk_UA
dc.subject проект розвитку підприємства uk_UA
dc.subject підприємство uk_UA
dc.subject машинобудівна галузь uk_UA
dc.title Управління інтеграцією інформаційних систем підприємства та проектів розвитку машинобудівної галузі uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.subject.udc 621.002:004 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account