Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Композиційні та езотеричні особливості лінії партеру історичного міського середовища

Show simple item record

dc.contributor.author Сідорова, О. І.
dc.date.accessioned 2020-05-06T12:10:21Z
dc.date.available 2020-05-06T12:10:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Сідорова О. І. Композиційні та езотеричні особливості лінії партеру історичного міського середовища / О. І. Сідорова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 226 - 235. - Бібліогр. : 6 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2077-3455
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3364
dc.description.abstract Розглянуто елементи лінії партеру забудови Києва кінця Х1Хпочатку ХХ ст., включення простору в периметральну забудову, запропоновано класифікацію архітектурно-декоративної пластики фасадів, принципи збереження своєрідності забудови історичного центру Києва. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject периметральна забудова Києва кінця Х1Х-початку ХХ ст. uk_UA
dc.subject фасади uk_UA
dc.subject лінія партеру uk_UA
dc.subject класифікація архітектурно-декоративної пластики uk_UA
dc.title Композиційні та езотеричні особливості лінії партеру історичного міського середовища uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 711.4 (477.411) uk_UA
dc.subject.udc 72.01 (477.411) uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account