Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Інформаційна технологія забезпечення діяльності митного поста в умовах турбулентних впливів

Show simple item record

dc.contributor.author Вялкова, Віра Іванівна
dc.date.accessioned 2020-05-05T15:10:50Z
dc.date.available 2020-05-05T15:10:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Вялкова В. І. Інформаційна технологія забезпечення діяльності митного поста в умовах турбулентних впливів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вялкова Віра Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2014. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17 - 19 uk_UA
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3329
dc.description.abstract Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової задачі розробки моделей, методів та засобів аналізу та удосконалення організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності митного поста. В роботі проведено аналіз організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності митного поста. Вперше розроблено метод оцінки навантаження спеціалістів та уточнення чисельності персоналу МП в умовах турбулентних впливів. Вперше розроблено метод оцінки показників якості фахівця митного поста, що базується на інтерпретації його діяльності у вигляді одноканальної безпріоритетної системи масового обслуговування з обмеженим часом очікування в черзі. Розроблено модель та метод проектування раціональної структури системи підтримки прийняття рішень для оперативного персоналу МП в умовах турбулентних впливів. Удосконалено метод вибору раціональної моделі подання знань для реалізації бази знань СППР для персоналу МП. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject організаційне забезпечення uk_UA
dc.subject інформаційне забезпечення uk_UA
dc.subject аналітичне забезпечення uk_UA
dc.subject митний пост uk_UA
dc.subject система підтримки прийняття рішень uk_UA
dc.subject система масового обслуговування uk_UA
dc.subject база знань uk_UA
dc.title Інформаційна технологія забезпечення діяльності митного поста в умовах турбулентних впливів uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.subject.udc 339.543:004 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account