Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Вплив техногенних факторів на активність поверхневих та глибинних зсувних процессів

Show simple item record

dc.contributor.author Гараханлу, Мохаммад Махді
dc.date.accessioned 2020-04-30T13:23:21Z
dc.date.available 2020-04-30T13:23:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Гараханлу Мохаммад Махді. Вплив техногенних факторів на активність поверхневих та глибинних зсувних процессів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Гараханлу Мохаммад Махді ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2016. - 22 с. - Бібліогр. : с. 19 - 20 uk_UA
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3168
dc.description.abstract Запропоновано комплексну модель водної ерозії ґрунтів для чисельного моделювання, яка включає три взаємопов’язані складові: нелінійну деформацію ґрунтового середовища, площинний змив ґрунту та нестаціонарну фільтрацію. Це дозволяє значно розширити область застосування математичного моделювання в геотехнічних задачах. Розроблені проблемно-орієнтовані скінченні елементи для комплексного аналізу стійкості територій під дією техногенних факторів. На цій основі вперше побудовані розрахункові співвідношення методу скінченних елементів для комплексної моделі стійкості зсувонебезпечних територій. Розроблена методика лабораторних випробувань площинного змиву ґрунту. В рамках багатофакторного експерименту встановлені принципи дії окремих найбільш значимих факторів на площинний змив ґрунтів схилів. Розроблено алгоритми послідовних переходів від однієї задачі до іншої шляхом постановки початкових і граничних умов, оцінки змін і відповідної корекції границь залягання ґрунтових основ, а також обчислення додаткової системи гідродинамічних сил. Здійснено програмну реалізація і апробація на тестових прикладах. Отримані нові розв'язки прикладних задач. Проаналізовано напружено-деформований стан схилу, гідрогеологічні умови, дана оцінка внеску гідродинамічних сил у загальну систему сил, що діють на схилі, спрогнозовано поведінку системи “основа-схил-споруда” на декількох експериментальних майданчиках, що в комплексі дозволило запропонувати ряд ефективних заходів щодо інженерного захисту цих територій. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject комплексна модель uk_UA
dc.subject техногенний фактор uk_UA
dc.subject зсув uk_UA
dc.subject площинний змив ґрунту uk_UA
dc.subject нестаціонарна фільтрація uk_UA
dc.subject пружно-пластичність грунта uk_UA
dc.subject напружено-деформований стан uk_UA
dc.subject гідродинамічна сила uk_UA
dc.subject метод скінченних елементів uk_UA
dc.subject лабораторні випробування uk_UA
dc.title Вплив техногенних факторів на активність поверхневих та глибинних зсувних процессів uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.subject.udc 624.131.543 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account