Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Законодавчо-правова основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва

Show simple item record

dc.contributor.author Кушніренко, М. М.
dc.contributor.author Яценко, В. О.
dc.contributor.author Козлова, Ю. В.
dc.date.accessioned 2020-04-07T12:48:23Z
dc.date.available 2020-04-07T12:48:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Кушніренко М. М. Законодавчо-правова основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва / М. М. Кушніренко, В. О. Яценко, Ю. В. Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 28. - С. 227-237. - Бібліогр. : 15 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2077-3455
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/2333
dc.description.abstract У статті проаналізовано законодавчі і нормативно-правові документи, що порушують питання інноваційної національної системи у якісно новому ключі трьох пріоритетних напрямків: (науки ↔ освіти →наукоємноговиробництва) тобто процесу безперервної інтеграції. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject кафедра містобудування uk_UA
dc.subject кафедра ландшафтної архітектури uk_UA
dc.subject наука uk_UA
dc.subject освіта uk_UA
dc.subject наукоємне виробництво uk_UA
dc.subject інтеграція uk_UA
dc.title Законодавчо-правова основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 001:34 uk_UA
dc.subject.udc 378:34 uk_UA
dc.subject.udc 338.36:34 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account