Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Моделі управління інформаційними ресурсами 4П-середовища

Show simple item record

dc.contributor.author Єгорченков, Олексій Володимирович
dc.contributor.author Єгорченкова, Наталія Юріївна
dc.date.accessioned 2020-03-26T16:17:10Z
dc.date.available 2020-03-26T16:17:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Єгорченков О. В. Моделі управління інформаційними ресурсами 4П-середовища / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 48-54. - Бібліогр. : 10 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2219-5300
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1929
dc.description.abstract У процесі діяльності проектно-орієнтованого підприємства використовується безліч інформаційних ресурсів, які формуються під час реалізації портфелів проектів та програм, створюються у процесі операційної чи виробничої діяльності підприємства або отримуються із зовнішнього середовища. Всі ці інформаційні ресурси застосовуються для виконання різних функцій, які наповнюють 4П-середовище. Запропоновано застосувати підхід до управління інформаційним ресурсом 4П-середовища. Суть використання цього підходу для управління інформаційними ресурсами полягає в тому, що створення та використання такого ресурсу розглядається як компонент функціональної надбудови, в якій концентруються інформаційні потоки інструментальних засобів управління проектами/програмами/портфелями з усіма атрибутами реалізації та компонентами системи управління. Адже при реалізації будь-якої функції управління необхідно планувати дії щодо отримання, переробки та передачі такого ресурсу в інші функції системи управління. Перспективою для подальших досліджень є вирішення задачі створення системи управління інформаційними ресурсами. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject інформаційні ресурси uk_UA
dc.subject 4П-середовище uk_UA
dc.subject моделі управління uk_UA
dc.subject функціональне середовище uk_UA
dc.title Моделі управління інформаційними ресурсами 4П-середовища uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 005.8:005.41 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account