Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Радіаційний контроль нівальних міксоміцетів Карпат

Show simple item record

dc.contributor.author Кривомаз, Т.І.
dc.date.accessioned 2020-03-26T07:35:14Z
dc.date.available 2020-03-26T07:35:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Кривомаз Т. І. Радіаційний контроль нівальних міксоміцетів Карпат / Т. І. Кривомаз // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : наук.-техн. журнал / Ів.-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; гол. ред. Я. О. Адаменко. - Ів.Франківськ, 2015. - № 2(15). - С. 72-79. - Бібліогр. : 8 назв. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2015_2_8 uk_UA
dc.identifier.issn 2415-3184
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1875
dc.description.abstract В результаті радіаційного контролю 59 гербарних зразків 22 видів нівальних міксоміцетів, зібраних на території 6 гірських схилів Українських Карпат (Волосянка, Гимба, Говерла, Драгобрат, Озірна, Товстий Грунь), було встановлено, що потужність амбієнтного еквіваленту дози іонізаційного випромінення досліджених міксоміцетів не перевищує допустимі рівні. До нівальних міксоміцетів належать переважно темноспорові види, тому наявність меланінових пігментів дозволяє представникам цієї екологічної групи пристосуватися до екстремальних умов існування в високогір’ї при різких перепадах температури та під дією випромінення. Потужність середнього амбієнтного еквіваленту дози іонізаційного випромінення нівальних міксоміцетів зростає в залежності від збільшення висоти в чотирьох з шести досліджених локалітетах. Продемонстрована перспективність використання нівальних міксоміцетів для потреб вирішення практичних завдань екологічної безпеки. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.subject кафедра охорони праці та навколишнього середовища uk_UA
dc.subject екологічна безпека uk_UA
dc.subject радіація uk_UA
dc.subject міксоміцети uk_UA
dc.subject біоіндикація uk_UA
dc.subject паспортизація uk_UA
dc.subject myxomycetes uk_UA
dc.title Радіаційний контроль нівальних міксоміцетів Карпат uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 504.064.2:582 uk_UA
dc.subject.udc 582.241:614.876 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account