Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Динамічно-парадоксальна конкуренція та сформований симбіоз на ринку багатоквартирного житла

Show simple item record

dc.contributor.author Книш, В. І.
dc.contributor.author Іщенко, І. О.
dc.date.accessioned 2020-03-04T13:19:38Z
dc.date.available 2020-03-04T13:19:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Книш В. І. Динамічно-парадоксальна конкуренція та сформований симбіоз на ринку багатоквартирного житла / В. І. Книш, І. О. Іщенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.194-201. – Бібліогр. : 5 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-8661
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1612
dc.description.abstract Книш В. І. (канд. арх., доц. кафедри теорії архітектури КНУБА) та Іщенко І. О. (магістр арх., закінчив КНУБА у 2015 р.). В статті «Динамічно- парадоксальна конкуренція та сформований симбіоз на ринку багатоквартирного житла» розглядаються деякі аспекти ціноутворення на ринку створення та реалізації багатоквартирного житла в контексті штучно створеної парадоксальної конкуренції та сформованого симбіозу, а також розглядаються можливі варіанти динаміки до здорової конкурентної боротьби за підвищення якості та зниження вартості продажу багатоквартирного житла. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject динамічно-парадоксальна конкуренція uk_UA
dc.subject симбіоз uk_UA
dc.subject здорова конкурентна боротьба uk_UA
dc.subject багатоквартирне житло uk_UA
dc.subject песимістичний та оптимістичний сценарії uk_UA
dc.subject dynamic and paradoxical competition uk_UA
dc.subject symbiosis uk_UA
dc.subject healthy competitive struggle uk_UA
dc.subject apartment housing uk_UA
dc.subject pessimistic and optimistic scenarios uk_UA
dc.subject динамично-парадоксальная конкуренция uk_UA
dc.subject многоквартирное жилье uk_UA
dc.subject пессимистический и оптимистический сценарии uk_UA
dc.subject симбиоз uk_UA
dc.subject здоровая конкурентная борьба uk_UA
dc.title Динамічно-парадоксальна конкуренція та сформований симбіоз на ринку багатоквартирного житла uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc УДК 728 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account