Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Метод побудови дидактичних систем особисто-орієнтованого навчання

Show simple item record

dc.contributor.author Серков, Олександр Анатолійович
dc.contributor.author Кравець, Валерій Олексійович
dc.contributor.author Касілов, Олег Вікторович
dc.contributor.author Заковоротний, Олександр Юрійович
dc.contributor.author Заволодько, Ганна Едвардівна
dc.date.accessioned 2020-02-03T08:21:08Z
dc.date.available 2020-02-03T08:21:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Метод побудови дидактичних систем особисто-орієнтованого навчання / О. А. Серков, В. О. Кравець, О. В. Касілов, О. Ю. Заковоротний, Г. Е. Заволодько // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 124 - 132. - Бібліогр. : 12 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2219-5300
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1557
dc.description.abstract Використання комп’ютерних навчальних систем дає змогу індивідуалізувати процес навчання для кожного учня на ґрунті інформаційних технологій. Метою роботи є керування поведінкою учня за допомогою зміни об’єктивної складності навчального матеріалу згідно із суб’єктивною складністю, яка виникає під час навчання. Задачею є розроблення та теоретичне обґрунтування методів індивідуалізованого підходу студентів для навчання професійним компетенціям шляхом створення індивідуальних траєкторій вилучення та засвоєння знань на ґрунті інформаційних технологій. Сформовано метод організації процесу навчання із використанням комп’ютерної навчальної системи, функціонування якої реалізує особисто-орієнтовану модель учня. Результати експериментального дослідження довели, що за рахунок адаптації кожен з учнів починає працювати з однаковим інтелектуальним навантаженням для різних категорій учнів. Структурування дидактичного матеріалу у вигляді графа, вершинами якого є відповідні розділи контенту, а керування переходами реалізує система контролю засвоєння матеріалу, дає змогу удосконалити процес індивідуалізації навчання. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject індивідуалізація навчання uk_UA
dc.subject комп’ютерна навчальна система uk_UA
dc.subject особисто- орієнтоване навчання uk_UA
dc.title Метод побудови дидактичних систем особисто-орієнтованого навчання uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 004.85 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account