Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого)

Show simple item record

dc.contributor.author Стецюк, І. І.
dc.contributor.author Товбич, В. В.
dc.date.accessioned 2019-12-06T12:33:34Z
dc.date.available 2019-12-06T12:33:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Стецюк І. І. Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого) / І. І. Стецюк, В. В. Товбич // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 99-107. – Бібліогр. : 10 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-8661
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1382
dc.description.abstract У статті розглянуто прояв роботи композиційного механізму як взаємодію та взаємозв’язок дестинацій та цезур. Застосовані вурфні (подвійні) співвідношення у пошуках міри частин цілого та їх зв’язків. На прикладі трибофатики (теорії комплексних пошкоджень силових систем) та золотої пропорції підтверджено доречність визначення об’єму та розмірності планувального змісту дестинацій та цезур як середовищних утворень-продуктів роботи композиційного механізму, на основі пропорції золотого енергетичного вурфу. Зазначено ряд ефектів та явищ, що виникають у частинах цілого та в їх зв’язках при протіканні 4-х процесів. Також наведено приклади дестинацій та цезур відповідно до трьох планувальних рівнів (макро-, мезо-, мікрорівні). uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject міське середовище uk_UA
dc.subject композиційний механізм uk_UA
dc.subject дестинації uk_UA
dc.subject цезури uk_UA
dc.subject золотий енергетичний вурф uk_UA
dc.subject ефекти та явища uk_UA
dc.subject городская среда uk_UA
dc.subject композиционный механизм uk_UA
dc.subject дестинации uk_UA
dc.subject цезуры uk_UA
dc.subject золотой энергетический вурф uk_UA
dc.subject эффекты и явления uk_UA
dc.subject urban environment uk_UA
dc.subject compositional mechanism uk_UA
dc.subject destinations uk_UA
dc.subject caesuras uk_UA
dc.subject golden energy wurf uk_UA
dc.subject effects and phenomena uk_UA
dc.subject кафедра інформаційних технологій в архітектурі uk_UA
dc.title Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 72.01:502 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account