Electronic Kyiv national build and architectural university Repository

Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості

Show simple item record

dc.contributor.author Репкіна, К. В.
dc.contributor.author Ковальська, Г. Л.
dc.date.accessioned 2019-11-28T11:25:26Z
dc.date.available 2019-11-28T11:25:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Репкіна К. В. Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості / К. В. Репкіна, Г. Л. Ковальська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 268-272. – Бібліогр. : 7 назв. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-8661
dc.identifier.uri http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/1369
dc.description.abstract У статті аналізуються прийоми формування інтер’єрів шкільних та позашкільних навчальних закладів, зарубіжні тенденції в проектуванні. Розглянута іноземна практика, проаналізована сучасна специфіка виховання дітей та її вплив на рішення внутрішнього простору будівлі, виявлено зв҆язок та закономірності між організацією архітектурного образу будівлі та її інтер’єром. uk_UA
dc.language.iso uk_UA uk_UA
dc.publisher КНУБА uk_UA
dc.subject позашкільна освіта uk_UA
dc.subject центри художньо-естетичної творчості uk_UA
dc.subject сучасний інтер’єр uk_UA
dc.subject внутрішній простір будівлі uk_UA
dc.subject принципи виховання uk_UA
dc.subject внешкольное образование uk_UA
dc.subject центры художественно- эстетического творчества uk_UA
dc.subject современный интерьер uk_UA
dc.subject внутреннее пространство здания uk_UA
dc.subject принципы воспитания uk_UA
dc.subject school education uk_UA
dc.subject centers of artistic and aesthetic creativity uk_UA
dc.subject modern interior uk_UA
dc.subject the interior space of the building uk_UA
dc.subject the principles of education uk_UA
dc.title Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.subject.udc 727.11 uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account